Vatican News Tiếng Việt

Vatican News Tiếng Việt

Vatican News Tiếng Việt

Vatican News là cổng thông tin chính thức của Toà Thánh. Cổng thông tin Vatican News bắt đầu vào ngày 27 tháng 6 năm 2015, với Tự sắc của Đức Thánh Cha Phanxicô. Ngài thành lập Bộ Truyền thông, ngày nay là một Bộ thuộc Giáo triều Roma. Support this podcast: https://podcasters.spotify.com/pod/show/vaticannews-vi/support

Listen to the last episode:

Laudetur Jesus Christus - Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô

Radio Vatican hằng ngày của Vatican News Tiếng Việt.

Nội dung chương trình hôm nay:

0:00 Bản tin

13:39 Sinh hoạt Giáo hội : Caritas tại Ucraina đồng hành cùng người dân đau khổ trên Đàng Thánh Giá kéo dài đã gần một năm rưỡi

23:58 Gương chứng nhân : 62 năm truyền giáo tại Hàn Quốc của sơ Adriana

---

Liên lạc và hỗ trợ Vatican News Tiếng Việt qua email & Zelle: tiengviet@vaticannews.va

--- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/vaticannews-vi/message Support this podcast: https://podcasters.spotify.com/pod/show/vaticannews-vi/support

Previous episodes

 • 818 - Radio thứ Tư 07/06/2023 - Vatican News Tiếng Việt 
  Tue, 06 Jun 2023
 • 817 - Radio thứ Hai 05/06/2023 - Vatican News Tiếng Việt 
  Mon, 05 Jun 2023
 • 816 - Radio thứ Ba 06/06/2023 - Vatican News Tiếng Việt 
  Mon, 05 Jun 2023
 • 815 - Radio Chúa Nhật 04/06/2023 - Vatican News Tiếng Việt 
  Sat, 03 Jun 2023
 • 814 - Radio thứ Bảy 03/06/2023 - Vatican News Tiếng Việt 
  Fri, 02 Jun 2023
Show more episodes

More Trinidad religion & spirituality podcasts

More international religion & spirituality podcasts

Choose podcast genre