Světem Bible@ttb.twr.org/czech

Světem Bible@ttb.twr.org/czech

Thru the Bible Czech, Sv?tem Bible

Pořad Světem Bible je součástí celosvětové služby biblického vyučování společnosti Thru the Bible. Původní seriál, který vytvořil doktor J. Vernon McGee, byl přeložen a upraven do více než 100 jazyků a dialektů. Je zamýšlen jako každodenní 30ti minutový rozhlasový pořad, který systematicky provádí posluchače celou Biblí. Nyní jsou vám tyto pořady dostupné i online. Jsme rádi, že jste se rozhodli pro hlubší poznávání Božího slova poslechem těchto pořadů. Doporučujeme, abyste teď každý všední den vyslechli nejméně jeden pořad. Pokud v tom vytrváte dalších 5 let, prostudujete tak celou Bibli.

Listen to the last episode:

Previous episodes

 • 2465 - Kazatel 1:9-18 
  Fri, 12 Jul 2024 - 0h
 • 2464 - Kazatel úvod, 1:8 
  Thu, 11 Jul 2024 - 0h
 • 2463 - Filipským 4:5-21 
  Wed, 10 Jul 2024 - 0h
 • 2462 - Filipským 3:18-4:4 
  Tue, 09 Jul 2024 - 0h
 • 2461 - Filipským 3:12-17 
  Mon, 08 Jul 2024 - 0h
Show more episodes

More Trinidad religion & spirituality podcasts

More international religion & spirituality podcasts

Choose podcast genre